CAMERA VDTECH
CAMERA VDTECH VDT-45ZB
Tên: CAMERA SPEED DOME HỒNG NGOẠI VDTECH VDT-45ZB
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-45ZB
- Chíp cảm biến: 1/4’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 540 TVL
- Tầm quan sát hồng ngoại lên đến 130M
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 27X, Tiêu cự: F3.2-86.4mm
-  Quay quyét 360 độ
- Ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-45ZB. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA VDTECH VDT-45ZA
Tên: CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-45ZA
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-45ZA
- Chíp cảm biến: 1/4’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL
- Tầm quan sát hồng ngoại lên đến 130M
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 27X, Tiêu cự: F3.2-86.4mm
-  Quay quyét 360 độ
- Ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-45ZA. Xuất xứ: Technology of Taiwan

Giá: Liên hệ
CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-18ZA
Tên: CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-18ZA
  http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-18ZA
- Chíp cảm biến: 1/4’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL
- Tầm quan sát lên đến 130M
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 27X, Tiêu cự: F3.2-86.4mm
-  Quay quyét 360 độ
- Ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-18ZA. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-90ZA
Tên: CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-90ZA
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-90ZA
- Chíp cảm biến: 1/4’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 480 TVL
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 27X, Tiêu cự: F3.9-105.3mm
-  Quay quyét 360 độ
- Ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-90ZA. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA SPEED DOME VDT-27ZA
Tên: CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-27ZA
 CAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-27ZA
- Chíp cảm biến: 1/4’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 10X, Tiêu cự: F3.8-38mm
-  Quay quyét 360 độ
- Ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-27ZA. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-36ZA
Tên: CAMERA SPEED DOME VDTECH VDT-36ZA
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gif CAMERA QUAN SÁT SPEED DOME VDTECH VDT-36ZA
- Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 510 TVL
- Tiêu cự lens kính, Zoom quang: 10X, Tiêu cự: F3.8-38mm
-  Quay quyét 360 độ
- Hiệu: VDTECH. Model: 
VDT-36ZA. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA VDT-108A
Tên: CAMERA VDTECH VDT-108A
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA VDTECH VDT-108A, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 510 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 6-8-12mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 8mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: 
VDT-108A. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA VDTECH VDT-108
Tên: CAMERA HỒNG NGOẠI VDT-108
 CAMERA VDTECH VDT-108, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 500 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 4-6-8mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 4mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-108. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA VDT-255P
Tên: CAMERA VDTECH VDT-225P
 CAMERA VDTECH VDT-225P, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 540 TVL, Số điểm ảnh: 768(H) x 494(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 6-8-12mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 8mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-225P. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-225A
Tên: CAMERA VDTECH VDT-225A
  http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA VDTECH VDT-225A, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 500 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 4-6-12mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 8mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-225A. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-225
Tên: CAMERA VDTECH VDT-225
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA VDTECH VDT-225, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 480 TVL, Số điểm ảnh: 512(H) x 492(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 4-6mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 4mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-225. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-216
Tên: CAMERA VDTECH VDT-216
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA VDTECH VDT-216, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 480 TVL, Số điểm ảnh: 512(H) x 492(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 4-6mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 4mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-216. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-234
Tên: CAMERA VDTECH VDT-234
http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA VDTECH VDT-234, QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
 - Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 4-6mm
 Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 4mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-234. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-306A
Tên: CAMERA HỒNG NGOẠI VDTECH VDT-306A
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT HỒNG NGOẠI NGÀY VÀ ĐÊM
- Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 1.2
- Tiêu cự lens kính: 6-8-12mm
-  Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø 12mm)
- Trong nhà & ngoài trời
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-306A. Xuất xứ: Technology of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-306
Tên: CAMERA VDTECH VDT-306
http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT HỒNG NGOẠI
- CAMERA QUAN SÁT NGÀY VÀ ĐÊM
- Chíp cảm biến:
1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 500 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Số đèn Led: 48 IR Leds (Ø4 mm)
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 2.0
- Tiêu cự Lens kính: 4-6-8mm (Option)
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-306. Xuất xứ: Technology Of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-405P
Tên: CAMERA VDTECH VDT-405P
 http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gifCAMERA QUAN SÁT HỒNG NGOẠI
- CAMERA QUAN SÁT NGÀY VÀ ĐÊM
- Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 540 TVL, Số điểm ảnh: 768(H) x 494(V)<Pal>,
- Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø8mm)
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 2.0
- Tiêu cự Lens kính: 6-8-12mm (Option)
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-405P. Xuất xứ: Technology Of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-405A
Tên: CAMERA VDTECH VDT-405A
http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gif  CAMERA HỒNG NGOẠI QUAN SÁT NGÀY VÀ ĐÊM
- Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Số đèn Led: 36 IR Leds (Ø8mm)
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 2.0
- Tiêu cự Lens kính: 6-8-12mm (Option)
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-405A. Xuất xứ: Technology Of Taiwan
Giá: Liên hệ
VDTECH VDT-405
Tên: CAMERA VDTECH VDT-405
http://chongset.tech.officelive.com/images/Moi.gif CAMERA QUAN SÁT HỒNG NGOẠI,
- CAMERA QUAN SÁT NGÀY VÀ ĐÊM
- Chíp cảm biến: 1/3’’SONY Color super HAD CCD
- Độ phân giải: 520 TVL, Số điểm ảnh: 752(H) x 582(V)<Pal>,
- Số đèn Led: 48 IR Leds (Ø4mm)
- Độ nhạy sáng: 0.2 lux /f 2.0
- Tiêu cự Lens kính: 4-6-8 (Option)
- Hiệu: VDTECH. Model: VDT-405. Xuất xứ: Technology Of Taiwan
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT