KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG
IONIFLASH MACH NG15, 25, 30, 45, 60
Tên: IONIFLASH MACH NG
KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG15, MACH NG25, MACH NG30, MACH NG45, MACH NG60
- Xuất xứ: France - Pháp
Ioniflash Mach NG15, Ioiflash Mach NG25


Picture

- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG15
- Xuất xứ: France - Pháp

2. >> KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG25
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG25
- Xuất xứ: France - Pháp

IONIFLASH MACH NG30, MACH NG45, MACH NG60

3. >> KIM THU SÉT ONIFLASH MACH NG30
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG30
- Xuất xứ: France - Pháp

- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG45
- Xuất xứ: France - Pháp

5. >> KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG60
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG60
- Xuất xứ: France - Pháp

* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

IONIFLASH MACH NG15
Tên: IONIFLASH MACH NG15

  KIM THU SÉT IONIFLACH MACH NG15
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG15
- Xuất xứ: France - Pháp

* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  
 


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG25
Tên: IONIFLASH MACH NG25
  KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG25
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG25
- Xuất xứ: France - Pháp

* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG30
Tên: IONIFLASH MACH NG30
  KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG30
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG30
- Xuất xứ: 
France - Pháp

* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  

 


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG45
Tên: IONIFLASH MACH NG45
  KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG45
- Xuất xứ: France - Pháp

* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG60
Tên: IONIFLASH MACH NG60
  ĐẦU KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG 60
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH. Model: IONIFLASH MACH NG60
- Xuất xứ: France - Pháp


* Tham khảo bộ đếm sét - Pháp:
>> Bộ đếm sét P8011b
  


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT